Adresa:

Společenský dům Hořovice
Nádražní 606
268 01 Hořovice

pracoviště
Městského kulturního centra
Kontakty:

Mgr. Přemysl Landa
ředitel Městského kulturního centra Hořovice
tel. +420 604 208 916
email: reditel(@)mkc-horovice.cz

Na organizaci kulturních a společenských akcí ve Společenském domě
formou nájmu podílí:

Jiří Hasman
tel.: 720 382 823
email: info@spolecenskydumhorovice.cz
skype: spolecenskydumhorovice

www.spolecenskydumhorovice.cz

 

  

 

Fotografie z kulturních pořadů:

Hořovická heligónkaHořovická notaPolka Fest

Z historie

20. léta 20. stol

Projekt původního Lidového domu byl zpracován architektem Janem Bílým ze Žebráku. Stavba byla zadána firmě Jelínek z Berouna.

1930

Slavnostní otevření. Lidový dům byl postaven v době světové hospodářské krize zásluhou místní organizace ČSSD a její místní DTJ. Celkové náklady na stavbu činily cca 1 mil. Kč. Finančně byla stavba zajišťována tzv. hypotékou, do které půjčil peníze pivovar Velké Popovice v částce 75 tisíc Kč za dlouhodobou smlouvu o odběru a čepování popovického piva. Značným obnosem přispěl i tehdejší ředitel Zemské banky a poslanec za ČSSD pan Rich. Ackerman z Cerhovic, dále bratři Eklové a další lépe situovaní členové ČSSD. Rovněž byly vydány i úpisy v hodnotě 100,- K , které měly být vráceny do 10 let. Dále ještě 20,- K poukázky a tzv. cihly, (v ceně 2,- K), které byly rozprodávány mezi hořovické občany při každé příležitosti.

1945-1960

LD byl využíván k tělocviku, cvičení na nářadí, dále k tanečním zábavám. Stal se sídlem OOR ROH (Okresní odborové rady) až do sloučení okresu Hořovice + Beroun., tj. do roku 1960.

po roce 1960

Přešel do péče závodu ČZNM (nyní ČKD), který začal připravovat rekonstrukci. Hlavně se jednalo o zavedení ústředního topení. Potřebný projekt, včetně rozpočtu celé rekonstrukce, provedla projekční skupina podniku Pozemní stavby Beroun pod vedením arch. Jana Svatoše v mimopracovní době za sjednanou částku 100 000,- Kč. Investorem celé akce se stal podnik ČZNM. Na financování rekonstrukce se podílela částkou 2,8 mil Kčs. i ÚRO (Ústřední rada odborů). Celkové náklady se pohybovaly kolem 6,5 mil. Kčs.

po roce 1960

Budova slavnostně otevřena a využívána různými kroužky k zájmové činnosti.