Knihovna Ivana Slavíka Hořovice
je cílem podpory od Středočeského kraje
poskytované Knihovnou Jana Drdy v Příbrami
formou regionálních funkcí.

Aktuálně: 19.4.2017

Knihovna je otevřena.


Knihy Vám budeme půjčovat v obvyklých výpůjčních hodinách,
v nově upravených prostorách Starého zámku
– Vrbnovská 30/1 (vchod vedle policie ČR).

Ve vstupních prostorách funguje výpůjční protokol
(vracení a půjčování knih).
V prostorách půjčovny pro Vás fungují informace o knihách
a pomoc čtenářům při orientaci v nové knihovně
(prosklená místnost v předělu mezi oddělením pro dospělé a pro děti).
Je to takto rozdělené z toho důvodu, aby se ve vstupu nevytvářely fronty.


Ještě nějakou dobu se budeme potýkat s menšími provozními problémy.
Jedním z nich je i ten, že dosud nefunguje pevná linka.
Všichni můžete využívat číslo na mobilní telefon 603 199 304 nebo obvyklé emailové adresy.

Martina Stelšovská
MKC Hořovice - knihovna

  


 

 

 

 

MOŽNOST PŮJČOVÁNÍ AUDIOKNIH!


***

 


Z důvodu momentálního nedostatku místa v knihovně
je dočasně pozastaven příjem knižních darů.

Děkujeme za pochopení****

Čtěte knihy on-line

Četba rozšiřuje slovní zásobu,
rozvíjí paměť a představivost
a předkládá dítěti některé základní
vzorce morálního chování.

 

...........................................................................................................

 

...........................................................................................................

 

Fair z.s. nezisková organizace specializující se na rozvojové země

Fair z.s. nezisková organizace specializující se na rozvojové země