HOŘOVICE VÁCLAVA HRABĚTE 2016 – VÝSLEDKY


OBOR POEZIE
1. místo Jakub Rosák, Praha 8
2. místo Matouš Holada, Praha 3
3. místo Adam Hošek, Sobotka

Další ocenění bez uvedení pořadí:
Petr Vašků, Rožnov pod Radhoštěm
Adam Šabat, Lány
Taťána Lysková, Vendryně
Monika Charousková, Praha 4
Dan Lechmann, Nový Bydžov
Eliška Kohlíčková, Příbram
Anna Prstková, Rožnov pod Radhoštěm

Zvláštní ocenění revue HOST v oboru POEZIE:
Petr Vašků, Rožnov pod Radhoštěm
Adam Šabat, Lány

OBOR PRÓZA
1. místo Tereza Dobšovičová, Brno
2. místo Adam Hošek, Sobotka
3. místo Jakub Haubert, Jihlava

Další ocenění bez uvedení pořadí:
Anna Flaišmanová, Bzová
Eliška Kohlíčková, Příbram
Michaela Mašková, Hamry nad Sázavou
Petra Anna-Marie Košárková Blahová, Uherské Hradiště
Darja Miková, Praha 7
Alžběta Novotná, Čechtice
Dan Lechmann, Nový Bydžov

Zvláštní ocenění revue HOST v oboru PRÓZA:
Tereza Dobšovičová, Brno 

 

Vyhlášení literární soutěže
v oboru poezie a prózy

"HOŘOVICE VÁCLAVA HRABĚTE 2016"

XII. bienále

Máte zajímavý námět a chuť psát? Zapojte se do naší soutěže!

Soutěž vyhlašuje dne 18.1.2016 Městské kulturní centrum Hořovice spolu s městem Hořovice a Gymnáziem Václava Hraběte.

Akce je realizována s přispěním Středočeského kraje.

Mediálním partnerem jsou

Podmínky soutěže:
• Soutěže se může zúčastnit každý ve věku 14 až 25 let, kdo dosud nikde knižně nepublikoval, v oboru POEZIE a PRÓZA.

• Informace o soutěži, přihlášku a stanovy lze získat
- na adrese: MKC Hořovice, Vrbnovská 1138, 268 01 Hořovice,
- na tel.: 311 512 564, na e-mailu: mkc@mkc-horovice.cz
- http://www.mkc-horovice.cz/mkc-hvh.html

• Spolu s vyplněnou přihláškou zašlete v oboru:
POEZIE - max. 5 básní v celkovém rozsahu do 5 stran
PRÓZA - text v rozsahu do 5 stran (povídku, ukázku z novely či románu)
Téma je volné. Lze soutěžit v obou oborech – viz stanovy soutěže.

• Soutěžní práce v českém jazyce musí být psané na klávesnici o velikosti písma 12, řádkování jednoduché a je nutné je zaslat nejpozději do 14.3.2016 na e-mailovou adresu mkc@mkc-horovice.cz - textový soubor se soutěžní prací (formát DOC nebo RTF) přiložit ke zprávě, předmět zprávy vyplnit „HVH 2016" a do těla zprávy vypsat údaje uvedené na přihlášce.

Soutěžní práce se nevracejí.

• Práce bude hodnotit odborná porota. Hodnocení bude anonymní - každé práci bude přiděleno číslo. Odbornou záštitu literární soutěže převzaly: České centrum Mezinárodního PEN klubu a redakce časopisu HOST.

• Nejlepší autoři si rozdělí odměnu v celkové výši 30.000,- Kč.

• XII. bienále proběhne ve dnech 29. a 30. dubna 2016. V těchto dnech se uskuteční literární seminář s odbornou porotou a další kulturní akce. Vyhlášení výsledků literární soutěže proběhne dne 30. dubna 2016 v klubu Labe.

• Literární soutěž se koná za finanční podpory Středočeského kraje a pod záštitou starosty města Hořovice Dr. Ing. Jiřího Peřiny.

STANOVY

PŘIHLÁŠKA

Mediální m partnerem HVH 2016 jsou

PROGRAM HVH 2016


Pátek 29. 4. 2016


Klub Labe 19:00 VLADIMÍR MERTA - recitál
Klub Labe 21:00 Jakub CERMAQUE + IAMME CANDLEWICK
folk koncert
Klub Labe 23:00 Noční literární session
(improvizované autorské čtení – recitace)


Sobota 30. 4. 2016

Sál radnice 10:00 Seminář a konzultace se členy poroty
Lochovice 13:00 Pieta u hrobu Václava Hraběte
Sál radnice 14:30 Mirek Kovářík - ZELENÉ PEŘÍ
spoluúčinkuje Radek Bláha
Sál radnice 16:00 SAXTET - koncert (swing, pop, jazz, klasika)
Sál radnice 17:00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ literární soutěže
moderuje M. Kovářík
Klub Labe 20:30 MICHAL PROKOP - koncert
Klub Labe 22:30 Předmájová tancovačka


Změna programu vyhrazena 

STATISTIKA HVH 2016

Počet účastníků: 63

Muži: 26
Ženy: 37


Soutěžní práce
Poezie: 48
Próza: 36
Celkem: 84

 


 

 

***

XI. HOŘOVICE VÁCLAVA HRABĚTE 2014 – VÝSLEDKY


OBOR POEZIE
1. místo Jan Delong, Třinec
2. místo Bernadeta Babáková, Lomnička
3. místo Adam Táborský, Pardubice

Další ocenění bez uvedení pořadí:
Markéta Vlková, Libušín
Jan Henyš, Rpety
Ondřej Olšanský, Praha 8
David Kořínek, Hradec Králové
Kristýna Montagová, Opava
Katarína Belejová, Brno
Jana Vlčková, Zádveřice

Zvláštní cena časopisu HOST v oboru POEZIE:
Jan Delong, Třinec

OBOR PRÓZA
1. místo Eva Marie Sližová, Bílovice
2. místo Zuzana Slámová, Brno
3. místo Adéla Radilová, Praha 10

Další ocenění bez uvedení pořadí:
Martina Mrkvánková, Rožnov pod Radhoštěm
Bernadeta Babáková, Lomnička
Lukáš Vítek, Hejnice
Eva Orossová, Praha 2
Petra Blahová, Uherské Hradiště

Zvláštní cena starosty města Hořovice
Zuzana Slámová, Brno

OBOR PUBLICISTIKA
1. místo Dita Novotná, Rychnov nad Kněžnou
2. místo Bernadeta Babáková, Lomnička
3. místo Štepán Vranešic, Darkovičky

Další ocenění bez uvedení pořadí:
Julie Fülepová, Ostrava
Kateřina Ježková, Praha 9

***

Do uzávěrky soutěže dne 14.3.2014
se přihlásilo 152 mladých literátů
(97 žen a 55 mužů),
kteří zaslali celkem 208 prací v oborech:


POEZIE – 100 příspěvků
PRÓZA – 86 příspěvků
PUBLICISTIKA – 22 příspěvků

***

• Práce bude hodnotit odborná porota. Hodnocení bude anonymní -
každé práci bude přiděleno číslo.
Odbornou záštitu literární soutěže převzaly:
České centrum Mezinárodního PEN klubu, redakce časopisu HOST a Český rozhlas.

• Práce vyhodnocené na prvních třech místech v každé kategorii
budou odměněny finanční částkou v celkové výši 12.000,- Kč a věcnými cenami.
Dalších max. 7 autorů vybraných porotou z každého oboru může být odměněno věcnými cenami.

• XI. bienále proběhne dne 3. května 2014.
V tento den se uskuteční literární seminář s odbornou porotou a další kulturní akce.
Vyhlášení výsledků literární soutěže proběhne dne 3. května 2014 v 18 hodin v klubu Labe.

• Literární soutěž se koná pod záštitou starosty města Hořovice pana Ondřeje Vaculíka.

SLOŽENÍ POROTY:
(jmenovaní jsou uvedeni bez akademických titulů)

Předseda poroty
Jiří Zizler literární teoretik - Ústav pro českou literaturu AV ČR

Členové poroty
Miroslav Balaštík šéfredaktor – Literární časopis HOST
Martin Stöhr zástupce šéfredaktora – Literární časopis HOST
Kateřina Rudčenková básnířka, prozaička a dramatička
Dominik Mačas redaktor Českého rozhlasu
Jiří Vlček ředitel - Gymnázium Václava Hraběte Hořovice
Tomáš Makaj básník, spisovatel, vedoucí knihovny a muzea ve Strašicích

Do uzávěrky soutěže 14. 3. 2014 se přihlásilo 152 mladých autorů z Čech a Moravy. V oboru poezie přišlo 100 prací, v oboru próza 86 a v oboru publicistika 22 prací. Všechny práce jsou předloženy k hodnocení odborné porotě anonymně pouze pod číselnými kódy. Nejlepší z nich budou zařazeny do sborníku, který jako vždy obdrží přímí účastníci po letošním vyhlášení.
Literární soutěž vrcholí kulturním programem, v jehož rámci se v sobotu 3. 5. 2014 v 18:00 hodin uskuteční v Klubu Labe vyhlášení výsledků.

 

Program:

HOŘOVICE VÁCLAVA HRABĚTE 2014

XI. bienále literární soutěže

PROGRAM FESTIVALU


Sobota 3. května

10:00-12:00 Klub Labe LITERÁRNÍ SEMINÁŘ SE ČLENY POROTY

13:00-18:00 Galerie Starý zámek VÝSTAVA OBRAZŮ, GRAFIKY A PLASTIK
Františka Koudelky, Oldřicha Jelena, Václava Frolíka
a Vladimíra Moutelíka

14:15 Lochovice PIETA U HROBU VÁCLAVA HRABĚTE
Pro účastníky zajištěn autobus od klubu Labe ve 14:00.

16:00 Klub Labe TESTOSTERON BLUES
Montáž písniček, poezie a povídek
A.Ginsberga, L. Ferlinghettiho, G. Corsa, V. Hraběte
a S. Antošové. Účinkují: Mirek Kovářík a Radek Bláha.
Na kytaru provází Mike Perry.

18:00 Klub Labe VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
Moderuje a uvádí Mirek Kovářík a Radek Bláha.

19:00 Klub Labe RECITÁL KARLA VEPŘEKA
Osobitý muzikant a písničkář v jehož recitálu uslyšíte
vlastní tvorbu i zhudebněnou poezii P. Kolmačky, B. Reynka,
K. Biebla a dalších.

22:00 Klub Labe BLACK LULU BAND májová veselice


ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Informace k setkání mladých literátů dne 3. 5. 2014

Prezence účastníků literární soutěže bude provedena před dopoledním literárním seminářem, případně v průběhu odpoledne v klubu Labe. Po prezenci mají soutěžící vstup zdarma na všechny kulturní pořady v rámci festivalu HVH 2014.
Ostatní výdaje (stravování, cestovné, ubytování aj.) si hradí účastníci sami.
Ostatní účastníci setkání mladých literátů (přátelé, příbuzní atd.) si hradí veškeré výdaje, včetně vstupného na kulturní programy, sami.
Kvůli omezené kapacitě klubu Labe prosíme o e-mailové potvrzení Vaší účasti na festivalu.
Těšíme se na Vaši návštěvu Hořovic a přátelskou atmosféru, kterou svou účastí jistě vytvoříte.

 

 

 

 


 

 

"HOŘOVICE VÁCLAVA HRABĚTE 2012"

X. bienále - proběhlo !!!


VÝSLEDKY


OBOR POEZIE


1. místo Lukáš Horák, Brno
2. místo Zdeňka Pospíšilová, Brno – Starý Lískovec
3. místo Alžběta Luňáčková, Opava

Dalších sedm oceněných bez uvedení pořadí:
Petr Bittner, Pardubice
Lucie Ferstová, Svinaře
Filip Vávra, Kakovice u Volyně
Alice Hekrdlová, Praha 5
Lenka Požárová, Měřín
Jakub Vaněk, Praha 10
Klára Vaníčková, Praha 8


OBOR PRÓZA
1. místo Daniel Kubec, Horní Planá
2. místo Tereza Penková, Praha 8 – Troja
3. místo Karel Čížek, Ostrava - Poruba

Dalších sedm oceněných bez uvedení pořadí:
Adéla Králová, Beroun 2
Miloslav Keltner, Čížová
Adam Rosa – Kadmon, Chodovice
David Loch, Vinařice u Kladna
Filip Findura, Veverská Bítýška
František Formánek, Holetín
Adam Pechar, Praha 9 – Horní Počernice


OBOR PUBLICISTIKA
1. místo Dominik Melichar, Praha 8
2. místo Jan Stanislav, Pardubice
3. místo Tereza Blažková, Rokycany

Další dva ocenění bez uvedení pořadí:
Martina Černá, Jablonec nad Nisou
Lukáš Sobotka, Mšeno


Zvláštní cena redakce časopisu HOST – obor poezie:
Alice Hekrdlová, Praha 5

Zvláštní cena Českého rozhlasu Plzeň – obor poezie:
Lukáš Horák, Brno

*********************************************


STATISTIKA HVH 2012

Počet účastníků: 202
Muži: 73
Ženy: 129

Statistika soutěžních prací

Poezie: 133
Próza: 109
Publicistika: 29

 

PROGRAM nejen LITERÁRNÍHO FESTIVALU
BIENÁLE HOŘOVICE VÁCLAVA HRABĚTE 2012

20. pátek
divadlo P.R.D.
Hořovice Margot aneb Zlatá šedesátá
20:00 hod. klub LABE
autorské divadlo uvádí hru s využitím textů Václava Hraběte a Václava Havla
************************************************************
25. středa
skupina KAMELOT
křest nového alba Proti proudu 20:00 hod. klub LABE
************************************************************

27. pátek
THE BLACK LIGHT THEATRE OF PRAGUE 11:00 hod. Spol. Dům
„To nejlepší z černého divadla“ www.blacktheatresrnec.cz
vyhrazené dopolední představení pro střední školy


- přivítání účastníků HVH 2012 17:00 hod. klub LABE
- zahájení výstavy VHRSTI: ŠNECI 17:15 hod. klub LABE
Originální výtvarný projekt, který před dvěma lety zaujal na setkání
světových karikaturistů v Písku od úspěšného ilustrátora, spisovatele
a komiksového tvůrce vystupujícího pod uměleckým pseudonymem Vhrsti
www.vhrsti.cz.
Výstavu je možné navštívit do 26. května denně kromě neděle od 14 do 19 hodin.


- THE BLACK LIGHT THEATRE OF PRAGUE 20:00 hod. Spol. Dům
„To nejlepší z černého divadla“ www.blacktheatresrnec.cz
Retrospektivní výběr scének ze 46.leté historie Černého divadla Jiřího Srnce.
Tento jevištní projev - spojení žijících, tančících předmětů, objektů, symbolů
a znaků - spolu s hereckou akcí tanečníků a mimů přináší divákům jedinečný
a neopakovatelný zážitek.


- PŮL DECHU DO MĚCHU 21:30hod. klub LABE
www.bandzone.cz/puldechudomechu
CIRKUS BUDE freekoncert spřátelených kapel
www.bandzone.cz/cirkusbude

************************************************************

28. sobota
Literární seminář se členy poroty 10:00 hod. Spol.dům


HUDEBNĚ - LITERÁRNÍ KAVÁRNA 14:00 hod. klub LABE
moderuje Jan Těsnohlídek ml.

Sundays on Clarendon Road
– elektroakustické duo Jana Tůmy (kytara, laptop) a Jonáše Zbořila
(vokály, laptop) z Prahy.
http://www.clarendonroad.cz
David Zábranský
- autorské čtení /autor pěti románů, držitel Magnesie litery za objev
roku 2007.
http://www.czechlit.cz/autori/zabransky-david/
Zofia Baldyga (PL)
- autorské čtení / mladá autorka a překladatelka z Varšavy. Čtení
proběhne v polštině a češtině.
http://www.literis.sk/index.php?page=zofia-baldyga
Ondřej Holubec
- autorské čtení/ mladý autor z Moravy, autor sbírky "Vady na kráse" (2011)
http://atemporevue.cz/?go=basne&det=100605-basne-holubec&show=1
JIŘÍ DĚDEČEK
– minirecitál speciálního hosta básníka a písničkáře a také úřadujícího
předsedy Českého centra Mezinárodního PEN klubu
www.dedecek.cz

Milan Kozelka
- autorské čtení s doprovodem Miloše Kocmana na foukací harmoniku.
Milan bude číst svoje texty z New Yorku
www.czechlit.cz/autori/kozelka-milan/

Vlado Šimek
- netradiční autorské čtení slovenského básníka za doprovodu
DJ Herzog Herzog (elektronika)
http://www.literis.sk/index.php?page=assurball

KRCH - OFF BAND & J.H.KRCHOVSKÝ 20:00 hod. klub LABE
koncert a aut. čtení J.H.Krchovského
www.krchovsky.wz.cz

J.H.Krchovský kytara a zpěv, hudební nápady, veškeré texty
Jiří Michálek bicí (OPN, DG 307, Echt!)
Tomáš Schilla cello (Plastic People, Půlnoc, Domácí kapela, DG 307)
Tomáš Skřivánek baskytara (All tomorrow's parties band, Cuprum)
Pavel Cigánek housle (Psí vojáci, DG 307, Sladký konec)

brdský underground 22:00 hod. klub LABE
- KACHNA a ZODIAC / folk - alternativ / www.kachnaazodiak.com
- IVO VRBA HC Tramp / country-psychedelic / www.ivovrba.cz


************************************************************


29. neděle
Literární wokshop (prezentace vlastní tvorby) 10:00 hod. Spol.Dům

- Pieta u hrobu Václava Hraběte 13:00 hod. Lochovice

- LÁSKO.., LÁSENKO..., LÁSEČKO.... 14:00 hod. klub LABE
Mezi bloky básní letošních oceněných autorů vřadil Mirek Kovářík
inspirativní montáž textů tří autorů středně starší generace. Poměrně
neznámá jména, ale poezie, která je určitě hodna slyšení.
Martin Gregora, strakonický lékař - neonatolog, mapuje místa svých
emocionálních erupcí s příznačnou pro něho ironií i zvláštním smyslem
pro často bizarní tvárlivost mezilidské intimity.
Josef Menšík, zahradní architekt z Dobříše, básník hutných
lyrických vizí i křehkých poctitových turbulencí.
Pardubický chemik Stanislav Oliva v cyklu Jepičí krásky evokuje člověčí osudy
mnohabarevnou jazykovou projekcí, básník vyhraněné epické dispozice,
tlumočník bizarních příběhů často nasbíraných u hospodských
stolů i po chodbách panelákových labyrintů.

účinkují : Mirek Kovářík, Radek Bláha a Blanka Koutská www.mirek-kovarik.kama.cz
vlastní hudební i textovou tvorbu nabídnou Tereza Terčová a Dan Švec

- VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ LITER.SOUTĚŽE 16:00 hod. klub LABE
moderují Mirek Kovářík a Radek Bláha

Blokace vstupenek na akce je možná na webu klubu Labe !!!
 

Máte zajímavý námět a chuť psát? Zapojte se do naší soutěže!

 

Soutěž vyhlašuje dne 12.12.2011 Městské kulturní centrum Hořovice spolu s městem Hořovice a Gymnáziem Václava Hraběte.

Podmínky soutěže:
• Soutěže se může zúčastnit každý ve věku 14 až 25 let, kdo dosud nikde knižně nepublikoval v oboru POEZIE, PRÓZA a PUBLICISTIKA.

Informace o soutěži, přihlášku a stanovy lze získat
- na adrese: MKC Hořovice, Vrbnovská 1138, 268 01 Hořovice,
- na tel.: 311 512 564, na e-mailu: mkc(@)mkc-horovice.cz
- http://www.mkc-horovice.cz/mkc-hvh.html

Spolu s vyplněnou přihláškou zašlete v oboru:
POEZIE - max. 5 básní
PRÓZA - text v rozsahu do 5 stran (povídku, ukázku z novely či románu)
PUBLICISTIKA - příspěvek v rozsahu do 5 stran (fejeton, esej, reportáž).
Téma je volné. Lze soutěžit ve všech oborech.

• Soutěžní práce v českém jazyce musí být psané na klávesnici o velikosti písma 12, řádkování jednoduché a zaslat je lze do 2.3.2012:

a) poštou: jedno vyhotovení na formátu A4 vložit společně s přihláškou do velké obálky
s označením „HVH 2012“ a poslat na výše uvedenou adresu

b) e-mailem: textový soubor se soutěžní prací (dokument aplikace WORD nebo RTF) přiložit ke zprávě, předmět zprávy vyplnit „HVH 2012", do těla zprávy vypsat údaje uvedené na přihlášce a zprávu odeslat na e-mailovou adresu mkc(@)mkc-horovice.cz.

Soutěžní práce se nevracejí.

• Práce bude hodnotit odborná porota. Hodnocení bude anonymní - každé práci bude přiděleno číslo. Odbornou záštitu literární soutěže převzaly: České centrum Mezinárodního PEN klubu, redakce časopisu HOST, Český rozhlas Plzeň a Klub pražských spisovatelů.

• Práce vyhodnocené na prvních třech místech v každé kategorii budou odměněny finanční částkou v celkové výši 12.000,- Kč a věcnými cenami, dalších sedm míst bude odměněno věcnými cenami.

• Organizátoři připravují i pro X. bienále tradiční setkání soutěžících literátů ve dnech 27.4. – 29.4.2012. V těchto dnech se uskuteční jak literární semináře, tak i řada kulturních akcí pro příznivce výtvarného umění, hudby a dalších tvůrčích oblastí. Vyhlášení výsledků literární soutěže proběhne dne 29.4.2012.

• Literární soutěž i třídenní festival v Hořovicích se koná za finanční podpory Středočeského kraje a pod záštitou starosty města Hořovice pana Ondřeje Vaculíka.

Stanovy HVH 2012

Přihláška HVH 2012


Kontakt:
MKC Hořovice, Vrbnovská 1138, tel. 311 512 564
IC Hořovice, Palackého nám. 2, tel. 311 545 317, fax: 311 545 313
Společenský dům, Nádražní 606, tel. 311 512 91


Výsledky literární soutěže HVH 2010 !!!


 

 Václav Hrabě

Klíč k zámku
jednoho Hraběte

á 160,- v knihovně!